Tallers i visites

La Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix ofereix la possibilitat de realitzar visites i tallers educatius per a grups d’escolars, colònies, esplais, etc. Els continguts d’aquests tallers s’adapten a tots els nivells, des d’escolars de cicle inicial fins al batxillerat i en algunes temàtiques també nivell universitari, escoles d’adults, etc.
Tarifes i visites estàndard:

  1. Visita d’un matí a la zona de Sebes (entre 2 i 4 hores de durada): Es treballa l’espai en general, la seva biodiversitat, els ecosistemes, la navegació al riu i el Camí de Sirga, cavalls i cigonyes... El preu de la visita és de 70 euros per grup i guia.
  2. Visita de matí i tarda: Zona de Sebes, Meandre i pas de barca del municipi de Flix. Es treballa el mateix que a la visita de mig dia però més extens incloent la zona del Meandre i el pas de barca i el passeig fluvial del poble. El preu de la visita és de 100 euros per grup i guia.

El nombre de guies es determinarà en funció de la quantitat de participants a la visita amb un ràtio màxim de 25 persones per guia. Els preus són amb l’IVA inclòs i per a grups estàndard. Per a visites i tallers més específics demaneu informació personalitzada.

 

Entorn d'aprenentatge

S’inclou dins la xarxa d’entitats de suport a la docència del Departament d’Educació com una nova fórmula de gestió a l’estar implicades altres entitats (Grup de Natura Freixe - Reserva Natural de Sebes i meandre de Flix).
Els camps d'aprenentatge (hi ha 16 CdA a tota Catalunya) són entesos com a serveis que ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya. En el nostre cas, la Reserva Natural de fauna salvatge de Sebes i meandre de Flix, esdevé un espai fluvial de contrastos que ens permet endinsar-nos en ecosistemes altament diferents (bosc de ribera, aiguamolls i garriga) que rep prop de deu mil visitants l’any.
Per a més informació sobre l’entorn d’aprenentatge podeu consultar el següent enllaç web:

http://www.xtec.cat/eda-flix/

 

Galeria

Multimèdia