La custòdia del territori es pot entendre com un model o una eina per a conservar els valors naturals i culturals del territori, incloses les activitats tradicionals pròpies de l’indret. Intenta generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

La custòdia normalment neix fruit d’iniciatives de la societat civil, entitats locals... i va dirigida als terrenys privats o municipals. Es fonamenta en acords de caràcter voluntari entre entitats, propietaris, administracions, usuaris dels terrenys i els seus recursos...

Projectes de custòdia del territori realitzats:

Programa triennal de custòdia a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix (Ribera d'Ebre). Xarxa Natura 2000 (2009-2011)

Oli ecològic del Mas de Pitoia. Reserva Natural de Sebes (2008 fins l'actualitat)

Integració de la custòdia fluvial i agrària per a la preservació de les planes d'inundació del tram final de l'Ebre (2012-2014)

Custòdia en afluents i barrancs temporals del riu Ebre per a la millora de la connectivitat transversal i per a la conservació d'hàbitats i espècies (2016-2017)


El Grup de Natura Freixe és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT. La Xarxa de Custòdia del Territori és una organització de caràcter tècnic i divulgatiu que facilita informació, formació, qualitat, assessorament i suport, recerca, impuls i difusió en favor de la custòdia del territori.


La gestió de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix per part del Grup de Natura Freixe n’és un exemple de custòdia del territori. Aquesta gestió és fruit d’un acord de custòdia entre el Grup de Natura Freixe i l’Ajuntament de Flix. Altres exemples de custòdia del territori en son l’ús per part del Grup de Natura Freixe de les finques de Pitoia i Cigonyes (ambdues son propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera) com a infraestructures de la Reserva Natural. Actualment des de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el Grup de Natura Freixe està executant o ha executat altres projectes de custòdia del territori alguns dels quals fora dels límits de la pròpia reserva natural:

 

Programa triennal de custòdia a la reserva natural de Sebes i meandre de Flix (Ribera d'Ebre). Xarxa Natura 2000

Oli ecològic del mas de Pitoia. Reserva Natural de Sebes

Integració de la custòdia fluvial i agrària per a la preservació de les planes d'inundació del tram final de l'Ebre


 

Custòdia en afluents i barrancs temporals del riu Ebre per a la millora de la connectivitat transversal i per a la conservació d'hàbitats i espècies

Galeria

Multimèdia