Hàbitats i Espècies

La Reserva Natural de Fauna Salvatge de Sebes i Meandre de Flix, amb una superfície de 204 ha, és un espai fluvial que conserva una bona mostra de vegetació aigualosa i de ribera. Comprèn, d’una banda, l’espai natural de Sebes, situat al marge esquerre del riu Ebre, aigües amunt de l’embassament de Flix, on s’ha format un dels canyissars més extensos de Catalunya i on es conserva un bosc de ribera gairebé intacte i que creix amb el seu màxim esplendor a les illes fluvials. L’espai declarat Reserva Natural de Fauna Salvatge inclou aquesta zona d’aiguamolls, les illes fluvials i una franja de protecció de 60 metres de riu al seu voltant. La zona del meandre s’estén al llarg dels gairebé 5 quilòmetres d’aquest estrangulat revolt que forma l’Ebre. La part declarada reserva inclou una antiga illa fluvial situada sota el Castell de Flix i bona part dels marges i tram del riu. A causa de la regulació del cabal, funciona la major part de l’any gairebé com un meandre abandonat, amb poca fondària d’aigua i poc cabal circulant. El fort contrast existent entre aquests espais fluvials i els talussos que els voregen, amb una vegetació de màquia i brolles típiques d’ambients amb baixa pluviometria, fa que puguem trobar en molt poc espai elements de vegetació i fauna característics dels dos ecosistemes tan contraposats per l’abundància o manca d’aigua.

Llegeix més...

Ornitologia

Riquesa ornitològica | Anellament científic | Projecte SYLVIA | Projecte Migració

 

Cada vegada més la natura en general i els ocells en particular s’estan convertint en un recurs turístic. Els precursors en aquesta afició són els anglosaxons amb entitats centenàries i milions d’associats que gaudeixen de l’observació d’aus i s’impliquen en la conservació d’espais naturals. En els darrers anys, aquesta afició per observar ocells i visitar llocs on es puguin veure bé ha començat a agafar impuls en la nostra societat. Però, què és el turisme ornitològic?, qui és un turista ornitològic? o, què entenem per destinació ornitològica?.
Entenem com turisme ornitològic o birding el costum d’anar a observar ocells com a resposta a un interès i respecte per la natura i els ocells en particular, anant a llocs on podem observar aquests animals en estat pur, al natural, gaudint de tot l’entorn en general, però en especial de les aus.

Llegeix més...

Cigonyes

Gràcies a la implicació de l’aleshores Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya, l’any 2001 s’inicia un projecte de reintroducció per recuperar com nidificant la cigonya blanca (Ciconia cinonia) al tram final del riu Ebre. Després de la construcció d’un aviari es van portar els primers exemplars de cigonya blanca el juny de 2001. Després de dos anys criats en captivitat, foren alliberats el març de 2003 i aquell any criaren dues parelles. Aquell mateix any es portà un nou grup per criar-les en captivitat.

Llegeix més...

Cavalls de la Camarga

La Reserva natural de Sebes, és una zona d’aiguamolls a la vora del riu, on hi creixen de manera frondosa el canyís i la boga. Aquestes, serien les úniques espècies de plantes que hi hauria si es deixés de gestionar l’espai, degut al seu ràpid creixement i densitat que impedeix que altres plantes puguin arrelar i créixer.
Amb l’objectiu principal de transformar el monòton paisatge del canyissar en prats oberts, més rics en espècies vegetals i animals, i per tant, amb més biodiversitat, el febrer del 2001 es va iniciar el projecte Recuperació d’Herbassars Inundables amb la Pastura de Cavalls de la Camarga.

Llegeix més...

Galeria

Multimèdia