Espai fluvial situat a la vora de l’Ebre al seu pas per Flix. L’origen d’aquesta zona d’aiguamolls ja es feia referència en textos del segle XV, i majoritàriament estava ocupada per zones de conreu fins que l’abandonament dels usos va permetre en certa forma la recuperació del que li era propi al riu. La preservació dels aiguamolls és un dels elements identitaris de la zona.

El fet de trobar-se en el si d’un embassament, amb presència aigües avall de la presa de Flix, determina les peculiars característiques hidrològiques d’aquest espai. La manca d’una dinàmica hidrològica natural, ha alterat el marge esquerre d’aquest tram del riu, afavorint els processos de sedimentació. D’aquesta manera es caracteritza per ser una zona d’aiguamolls amb important acumulació de sediments que han propiciat d’ençà de la construcció de la presa, l’any 1948, un fort desenvolupament i proliferació de la vegetació de ribera. D’altra banda, la història recent de Flix, marcada per una precoç industrialització va fer que la zona més allunyada de la població, la de Sebes, quedés al marge de l’activitat agrícola i des de fa més d’un segle ha experimentat un progressiu abandonament que ha permès el desenvolupament en plenitud dels hàbitats de ribera.

Aquests espais l’any 1992 van passar a formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) per part de la Generalitat de Catalunya, a causa del bon estat de conservació de la flora i la fauna de la ribera del riu i l'ésser un ecosistema en regressió al nostre país. Més tard, l’any 1995, es van ampliar els seus límits i van ser declarats Reserva de Fauna Salvatge denominats com a Riberes de l’Ebre a Flix, i posteriorment van ser inclosos a la Xarxa Natura 2000. La superfície total inclosa en la nova delimitació es va augmentar a 150 ha, que a més d'incloure els espais del PEIN, incloïen també una franja de protecció de 60 metres d'ample riu endins, just davant de la Reserva.


La gestió de la zona protegida la duu a terme d’ençà l’any 1999 una ONG local, el Grup de Natura Freixe, en conveni amb l’Ajuntament de Flix i amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya.

Galeria

Multimèdia