Projectes

 

Aquesta és una iniciativa que s’ha impulsat en col·laboració amb La Fundación Biodiversidad per intentar revertir la dinàmica dels últims anys en que l’abandonament de moltes finques de petits propietaris, la venta d’oliveres centenàries, el canvi de cultius o la pèrdua del pastoreig en ovelles ha significat un notable empobriment del paisatge característic de la zona.

 

 

Es vol impulsar els usos agrícoles i ramaders tradicionals a partir d’una finca model (finca del Mas de Pitoia), i creant una xarxa de bones “pràctiques ambientals” en l’entorn de la zona protegida mitjançant els acords de custòdia. Cal esmentar també la col·laboració en la iniciativa de l’Obra Social de Caixa Catalunya, que ens ha cedit la gestió de la finca Mas de Pitoia de manera gratuïta.


En definitiva es pretén potenciar l’agricultura ecològica creant una marca de qualitat de la Reserva per revaloritzar els productes obtinguts i s’està treballant per a tornar a instaurar a la zona el tradicional pastoreig amb ovelles com a eina de gestió de la Reserva i les seves zones ecotò.

 

Galeria

Multimèdia